MEDYCZNA MARIHUANA

KWALIFIKACJA DO LECZENIA MEDYCZNĄ MARIHUANĄ

Czym są kannabinoidy?

 Kannabinoidy to nazwa substancji reagujących z receptorami kannabinoidowymi. Takie receptory istnieją w organizmie ludzkim, a substancje produkowane przez nasz organizm wpływające na te właśnie receptory nazywane są endokannabinoidami.

Układ endokannabinoidowy u człowieka odgrywa ważną rolę w regulacji homeostazy w całym organizmie. Ma wpływ na:

 • rozwój układu nerwowego
 • funkcje odpornościowe
 • stany zapalne
 • apetyt
 • metabolizm i regulację gospodarki energetycznej
 • funkcjonowanie układu krążenia
 • trawienie
 • rozwój układu kostnego i regulację gęstości kości
 • plastyczność synaptyczną i procesy uczenia się
 • ból, reprodukcję
 • choroby psychiczne
 • reakcje psychomotoryczne
 • pamięć
 • cykle snu i czuwania
 • regulację stresu i stanu emocjonalnego

Receptory kannabinoidowe u człowieka znajdują się w centralnym i obwodowym układzie nerwowym, w przewodzie pokarmowym, a także w układzie odpornościowym, w tym w migdałkach, śledzionie, węzłach chłonnych oraz limfocytach i neutrofilach krwi obwodowej.

Istnieją również inne kannabinoidy roślinne - fitokannabinoidy. W największym stopniu znajdują się one w konopiach, zawierających ponad 100 kannabinoidów. One także działają na receptory kannabinoidowe człowieka.

Istnieją też sztuczne kannabinoidy - tzw. kannabinoidy syntetyczne, które są środkami farmaceutycznymi specjalnie wytworzonymi tak, aby imitowały naturalne kannabinoidy

Czym jest medyczna marihuana?

Preparaty medyczne z konopi czyli medyczna marihuana lub marihuana lecznicza,  są jednymi z najstarszych roślin leczniczych i są stosowane od ponad 5 tysięcy lat.

Medyczna marihuana zawiera nastepujące kannabinoidy z konopii medycznych:

 • THC(delta-9-tetrahydrokannabinol) - jest jednym z głównych aktywnych składników konopi medycznych, odpowiedzialny za wiele farmakologicznych i leczniczych efektów konopi, ale również za działanie psychoaktywne
 • CBD (cannabidiol)-  jest kolejnym z głównych aktywnych i leczniczych związków w konopiach medycznych i nie jest psychoaktywny

W jakich chorobach pomaga medyczna marihuana?

Najwięcej dowodów naukowych przemawia za skutecznością leczenia medyczną marihuaną w:

 • spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego
 • nudnościach i wymiotach w przebiegu chemioterapii
 • bólu przewlekłym u dorosłych

Istnieją również doniesienia o korzystnym działaniu medycznej marihuany w wielu innych chorobach takich jak:

 • padaczka lekooporna
 • spastyczność
 • guzy mózgu
 • przewlekły ból
 • Alzheimera
 • Parkinsona
 • Touretta
 • migrena
 • fibromialgia
 • zaburzenia snu
 • zespół stresu pourazowego
 • Leśniowskiego-Crohna

 Jaki efekt terapeutyczny wywołuje medyczna marihuana?

Możliwe efekty terapeutyczne medycznej marihuany to:

 • zmniejszenie bólu o różnej etiologii
 • redukcja spastyczności
 • działanie przeciwlękowe
 • działanie przeciwdrgawkowe
 • działanie przeciwwymiotne
 • działanie nasenne
 • działanie przeciwzapalne
 • neuroprotekcja
 • immunomodulacja

Jakie są przeciwskazania do leczenia medyczną marihuaną?

Główne przeciwwskazania do leczenia medyczną marihuaną to:

 • wiek <25 r.ż
 • niestabilna choroba wieńcowa
 • arytmia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia oddechowe
 • ciąża i karmienie piersią
 • niestabilny stan psychiczny
 • myśli samobójcze
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Jakie mogą być działania niepożądane medycznej marihuany?

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leczenia medyczną marihuaną są:

 • zaburzenia koordynacji
 • zawroty głowy
 • senność i zmęczenie
 • zaburzenia pamięci i koncentracji
 • zwiększenie apetytu
 • tachykardia, spadek ciśnienia
 • zaburzenia lękowe

Jak używać medycznej marihuany?

Leki zawierające medyczną marihuanę są zalecane tylko przez lekarza wydawane na specjalną receptę.

Wypisując receptę dokładnie informujemy naszych pacjentów w jaki sposób należy ich używać.

W przypadku zalecenia preparatów zawierających wysuszone kwiaty konopii należy zaopatrzyć się w waporyzator. Dlaczego?  Efekt leczniczy THC i CBD pojawia się dopiero wtedy, gdy wysuszone kwiaty konopi zostają podgrzane, na przykład poprzez waporyzację czy palenie.

Waporyzacja to metoda umożliwiająca wdychanie czynnych biologicznie składników konopi medycznych bez spalania materiału roślinnego. Konopie są podgrzewane do temperatury powodującej ulatnianie się, bez spalania, kannabinoidów i innych składników rośliny, co znacznie zmniejsza ilość toksycznych produktów ubocznych. Ogranicza to szkody związane z paleniem, stanowi znacznie skuteczniejszą metodę ekstrakcji czynnych chemicznie składników i zmniejsza stratę kannabinoidów w strumieniu bocznym dymu, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów w porównaniu z paleniem.

Palenie jest najpowszechniejszą, ale niezalecaną metodą zażywania konopi. Palenie substancji roślinnych wiąże się z ciężkimi niepożądanymi skutkami zdrowotnymi. Palenie uwalnia toksyny i substancje toksyczne, takie jak amoniak, tlenek węgla, substancje smoliste i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Niektóre preparaty medycznej marihuany mają formę oleju lub kapsułek i należy je przyjmować doustnie. Mają dłuższy początek ale i dłuższy czas działania i mogą być łatwiejsze do dawkowania u niektórych pacjentów np u osób starszych.

W jaki sposób odbywa się leczenie medyczną marihuaną?

W Instytucie Zdrowia w Oświęcimiu leczeniem medyczną marihuaną zajmują się lekarze specjaliści neurolodzy, neurochirurdzy, psychiatrzy i lekarze medycyny bólu.

Przed podjęciem decyzji o włączeniu leczenia medyczną marihuaną konieczna jest wizyta kwalifikująca, która polega na skrupulatnej ocenie stanu klinicznego, dotychczasowej historii choroby, rodzaju stosowanego leczenia, jego efektywności, możliwości dalszej standardowej terapii oraz przy jej braku - rozważenia włączenia medycznej marihuany z uwzględnieniem wszystkich wskazań, przeciwwskazań i środków ostrożności. Każdorazowo decyzja o włączeniu leczenia jest podejmowana indywidualnie, często w oparciu o opinię konsylium lekarskiego.

Po zakwalifikowaniu do terapii pacjent otrzymuje wszelkie informacje dotyczące sposobu leczenia i dawkowania leku. Wydawany jest też dzienniczek pacjenta i informacja o włączeniu chorego do leczenia medyczną marihuaną.

W jaki sposób wystawiane są recepty na medyczną marihuanę?

Po raz pierwszy recepta na medyczną marihuanę może być wystawiona jedynie przez lekarza na osobistej wizycie pacjenta. Pierwsza recepta wystawiana jest na jeden miesiąc leczenia. Następnie konieczna jest wizyta kontrolna, podczas której zostają podjęte decyzje o dalszym leczeniu.

Co robić jeśli będę miał/a pytania w trakcie leczenia?

W pilnych przypadkach, w czasie terapii medyczną marihuaną pacjent Instytutu Zdrowia w Oświęcimiu powinien się skontaktować z lekarzem prowadzącym lub innym członkiem zespołu lekarskiego i zasięgnąć porady telefonicznie - telefon 794-07-07-01 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 20:00, lub całodobowo pod adresem mailowym info@instytutboczarska.pl

Wszelkie pytania i wątpliwości, które nie mają charakteru pilnego należy zapisywać w dzienniczku pacjenta i przekazywać lekarzowi na najbliższej wizycie kontrolnej.

 

 

 

 

Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski