+48794070701
PolishEnglishGerman
Magdalena Boczarska-Jedynak

dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak jest specjalistą neurologiem, wieloletnim asystentem Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego a następnie Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2002-2013). Od kilku lat pracuje w prywatnym sektorze usług medycznych.

Szczególny obszar zainteresowań i działalności klinicznej to kompleksowe i nowoczesne leczenie choroby Parkinsona, w tym kwalifikacja i prowadzenie chorych po zabiegu Głębokiej Stymulacji Mózgu (DBS) i Stymulacji Rdzenia Kręgowego (SCS), a także diagnostyka i leczenie chorych z drżeniem o innej etiologii, zaburzeniami chodu, ruchami mimowolnymi (pląsawice, tiki) oraz zaburzeniami pamięci (ch.Alzheimera i inne zespoły otępienne).

Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak ukończyła studia podyplomowe “Medycyna bólu” Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie oraz „Medycyna estetyczna dla lekarzy” Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Zajmuje się leczeniem przewlekłych zespołów bólowych o różnej etiologii. Specjalizuje się w terapii toksyną botulinową u chorych z zaburzeniami ruchowymi, spastycznością, migreną przewlekłą oraz neuralgią. Połączenie trzech specjalności – neurologii, medycyny bólu i medycyny estetycznej sprawia, że dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak kompleksowo podchodzi do terapii chorych z migreną przewlekłą z wykorzystaniem toksyny botulinowej, troszcząc się nie tylko o efekt kliniczny, ale i estetyczny. W podobny sposób prowadzi chorych z uszkodzeniami nerwu twarzowego, połowiczym kurczem twarzy i innymi schorzeniami neurologicznymi skutkującymi asymetrią w zakresie mięśni twarzy lub szyi.

Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak jest współautorką wielu prac naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, kilku rozdziałów książkowych, poradników dla pacjentów oraz licznych doniesień zjazdowych. Jest cenionym wykładowcą na konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, członkiem zarządu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Movement Disorders Society oraz European Restless Legs Syndrome Study Group. Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak aktywnie wspiera kampanie społeczne i edukacyjne na temat promocji zdrowia i profilaktyki.

Prywatnie dr Magdalena Boczarska-Jedynak wypoczywa jeżdżąc na snowboardzie i rowerze górskim. Lubi zwierzęta i naturę.

umów się na wizytę