+48794070701
PolishEnglishGerman
Bartłomiej Czechowicz

dr n. med. Bartłomiej Czechowicz

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2010r. Praca doktorska dotyczyła zaburzeń stabilności posturalnej w chorobie Parkinsona. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie metodologii badań klinicznych. Przez 14 lat był zawodowo związany z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. K. Gibińskiego na Oddziale Udarowym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

W 2010 roku rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Do dziś jest związany z licznymi ośrodkami naukowymi, w których prowadzi zajęcia w tematyce neurologii i neurochirurgii w dysfunkcjach narządu ruchu.

Dr n. med. Bartłomiej Czechowicz w 2017 roku uzyskał specjalizację z fizjoterapii. Ciągle poszerza swoje doświadczenie uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach w tym m.in z zakresu terapii manualnej wg Kaltenborna-Evjenth’a, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), PNF w neurologii, NDT Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych, współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. Jest autorem i współautorem prac naukowych w dziedzinie neurologii, posturografii i fizjoterapii w indeksowanych czasopismach naukowych. Systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz warsztatach szkoleniowych. Ma ogromne doświadczenie w planowaniu i organizowaniu procesu fizjoterapii u pacjentów w ostrej, jak również w późnej fazie udaru mózgu oraz u pacjentów po przebytych uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych i urazach rdzenia kręgowego.

Dr n. med. Bartłomiej Czechowicz poświęca czas na działalność naukową, ale jest przede wszystkim praktykiem, skupionym na pacjencie i jego potrzebach. Ciągłe doskonalenie nabytych umiejętności i poszukiwanie nowych rozwiązań w terapii fizjoterapeutycznej pozwalają mu osiągać lepsze rezultaty. Jest ogromnie ciepły, życzliwy i cierpliwy dla chorych, a Ci z kolei darzą go szacunkiem i zaufaniem. Prywatnie dr Czechowicz każdą wolną chwilę poświęca na sport – snowboard i windsurfing.

Do dr Bartłomieja Czechowicza możesz zgłosić się z każdym rodzajem dysfunkcji ruchowej, przede wszystkim z problemami takimi jak:

  • przebyty udar mózgu
  • przebyty uraz czaszkowo-mózgowy lub uraz rdzenia kręgowego
  • schorzenia kręgosłupa
  • choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy
  • bóle i zwyrodnienia stawów
  • zaburzenia chodu
umów się na wizytę