+48794070701
PolishEnglishGerman
Bartłomiej Błaszczyk

dr n. med. Bartłomiej Błaszczyk

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne z dziedziny neurochirurgii odbywał w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala im Św. Barbary w Sosnowcu.

W 2015 r. uzyskał tytuł specjalisty neurochirurga, a rok wcześniej tytuł doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt:„Ocena regeneracji kości czaszki u owiec wspomaganej poli-L/DL-laktydem 80/20 i osoczem bogatopłytkowym”.

Obecnie pracuje w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach Ligocie oraz w ośrodku Exira GammaKnife w Katowicach przy ul.Ceglanej.

Dr n. med. Bartłomiej Błaszczyk znakomicie łączy pracę naukową z działalnością kliniczną i codzienną trudną pracą neurochirurga. Od 6 lat zajmuje się dydaktyką pełniąc funkcję starszego asystenta Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Jego główne zainteresowania zawodowe to:

  • kompleksowe leczenie nowotworów mózgu przy zastosowaniu nowoczesnych metod takich jak: neuronawigacja, śródoperacyjny monitoring elektrofizjologiczny, fluorescencja, operacje z wybudzeniem lub w przypadku mniejszych zmian leczenie przy użyciu Gamma Knife
  • biopsje stereotaktyczne guzów mózgu
  • guzy kanału kręgowego, w tym guzy śródrdzeniowe (operacje z zastosowaniem monitoringu D-wawe)
  • wady naczyniowe OUN
  • schorzenia kręgosłupa szyjnego
  • leczenie schorzeń pozapiramidowych przy zastosowaniu głębokiej stymulacji mózgu

Pan Doktor jest doskonałym fachowcem w swojej dziedzinie a przy tym ciepłym i życzliwym człowiekiem, bardzo lubianym przez pacjentów, którzy darzą go ogromnym zaufaniem. W swojej pracy niezwykle dokładny i skrupulatny, dogłębnie analizuje wszystkie problemy pacjenta szukając rozwiązań, które pozwolą mu szybko wrócić do zdrowia.

umów się na wizytę