dr n. med. Adrianna Szmagała, kardiolog

dr Adrianna Szmagaładr n. med. Adrianna Szmagała

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,. Zdobyła tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych i kardiologii.

Tematem przewodu doktorskiego były powikłania kardiologiczne po leczeniu onkologicznym a  szczególności „OCENA TOKSYCZNOŚCI SERCOWO-NACZYNIOWEJ ANTRACYKLIN PODCZAS TERAPII PACJENTEK Z NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM PIERSI”

Pracuje w X Oddziale Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Chorób Serca w Tychach.

Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu sercowo-naczyniowego i prowadzi pacjentów z:

  • chorobą niedokrwienną serca w tym pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego
  • nadciśnieniem tętniczym
  • niewydolnością serca
  • wadami zastawkowymi
  • zatorowością płucną
  • zaburzeniami rytmu serca
  • wszczepionym stymulatorem serca ( tzw „rozrusznikiem”) i kardiowerterem defibrylatorem włączając kontrole tych urządzeń
  • będących w trakcie leczenia onkologicznego pod kątem prewencji powikłań kardiologicznych
  • bezdechem sennym

Jest członkiem polskich i europejskich towarzystw naukowych (PTK, ESC). Posiada polski i europejski certyfikat  zakresie echokardiografii przezklatkowej osób dorosłych oraz badań echokardiograficznych obciążeniowych .

Wykonuje również badania UKG serca /ECHO serca/, EKG, Holter ciśnieniowy i Holter EKG oraz badania poligraficzne w kierunku bezdechu nocnego.

WRÓĆ DO LISTY PORADNI
Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski