+48794070701
PolishEnglishGerman
Monika Długosz-Danecka

dr n. med. Monika Długosz-Danecka

Profesor Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, specjalista w dziedzinie hematologii i  chorób wewnętrznych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami krwi i  układu chłonnego, a także problematyką kardiotoksyczności w leczeniu onkologicznym. Aktywnie uczestniczy w ponad 80 badaniach klinicznych w obszarze rozwoju leczenia chłoniaków, przewlekłej białaczki limfocytowej oraz szpiczaka plazmocytowego. Prowadzi aktywną współpracę naukowo-badawczą z wiodącymi ośrodkami hematologicznymi o uznanej światowej renomie, ponadto jest autorką i współautorką licznych prac naukowych oraz doniesień zjazdowych w dziedzinie hematologii oraz kardioonkologii.

Mając na uwadze konieczność pogłębiania wiedzy społecznej na temat zapobiegania chłoniakom, możliwościom diagnostycznym i terapeutycznym, prowadzi wykłady w ramach warsztatów Lymphoma Forum of Excellence (LYFE), Uniwersytetu III wieku, Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, warsztaty dla pielęgniarek, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz hematologów, a także konsultacje dla chorych za pośrednictwem środków masowego przekazu: radio RMF FM, radio Kraków, telewizja Polsat. Jest współzałożycielką i wiceprezesem fundacji „Pokonaj Chłoniaka“, której celem jest edukacja oraz wsparcie pacjentów z chorobami rozrostowymi układu chłonnego.

Jest członkiem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Europejskiego Towarzystwa Kardioloicznego (ESC), Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii (ICOS) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH).

Zakres konsultacji dr hab. n. med. Prof. nadzw. Moniki Długosz-Daneckiej obejmuje diagnostykę oraz leczenie następujących schorzeń hematologicznych (chorób krwi i układu chłonnego):

  • chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa),
  • przewlekłej białaczki limfocytowej,
  • szpiczaka plazmocytowego.
umów się na wizytę