dr hab. n. med. Sławomir Blamek,

dr hab. n. med. Sławomir Blamek

Prof. nadzw. COI jest absolwentem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tytuł lekarza uzyskał z wyróżnieniem w 2001r.-studia ukończył z pierwszą lokatą.

W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Ocena wyników leczenia naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu metodą radiochirurgii stereotaktycznej”, nadany przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.W tym samym roku uzyskał też tytuł specjalisty w zakresie radioterapii onkologicznej.W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych nadany przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie.

Naukowe zainteresowania dr hab. n. med. Sławomira Blamka obejmują między innymi: skuteczność i tolerancję radioterapii i radiochirurgii stereotaktycznej guzów mózgu i zmian nienowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, stereotaktyczną radiochirurgię pozaczaszkową, nowoczesne techniki radioterapii (tomoterapia, CyberKnife, VMAT, IMRT), techniczne i fizyczne aspekty radiochirurgii stereotaktycznej, zastosowanie spektroskopii protonowego rezonansu magnetycznego w monitorowaniu odczynu popromiennego oraz diagnostyce progresji nowotworów i uszkodzeń popromiennych, genetykę i epigenetykę nowotworów, radioterapię śródoperacyjną, radioterapię przerzutów i czynniki ryzyka ich powstawania, skojarzone leczenie chłoniaków.

Dr hab. n. med. Sławomir Blamek jest samodzielnym pracownikiem naukowym Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, autorem protokołów leczenia promieniami stosowanych w praktyce klinicznej oraz recenzentem prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m. in. International Brain Research Organization (IBRO), Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) PGBCh/PLRG – Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, gdzie pełni rolę przewodniczącego Sekcji Radioterapii.

Dr hab. n. med Sławomir Blamek jest nie tylko naukowcem, ale przede wszystkim praktykiem. Do swoich pacjentów podchodzi z ogromną empatią i życzliwością.

Do dr hab.n.med. Sławomira Blamka możesz zgłosić się w celu:

 • konsultacji w zakresie radioterapii onkologicznej
 • kwalifikacji do radioterapii nowotworów złośliwych i niektórych chorób nienowotworowych: naczyniaki mózgu, bolesne naczyniaki kręgów, ostrogi piętowe, choroba Gravesa-Basedowa
 • kwalifikacji do radioterapii przeciwbólowej, w przypadku: bolesnych przerzutów do kości, bolesnych naczyniaków kręgów, ostróg piętowych, zespołu bolesnego barku
 • kwalifikacji do radioterapii połączonej z hipertermią powierzchowną, w przypadku: przerzutów do powierzchownie położonych węzłów chłonnych, guzów nowotworowych położonych w tkance podskórnej, kwalifikacji do radioterapii gruczołu krokowego
 • kwalifikacji do radiochirurgii stereotaktycznej w przypadku:
 • – guzów mózgu, wznowy guzów mózgu po leczeniu,
  – przerzutów do mózgu,
  – malformacji/naczyniaków tętniczo-żylnych (AVM),
  – nerwiaków nerwu słuchowego i innych nerwów czaszkowych,
  – guzów kąta mostowo-móżdżkowego,
  – nieoperacyjnych gruczolaków przysadki,
  – nieoperacyjnych oponiaków, wznowy oponiaków,
  – czaszkogardlaków,
  – neuralgii nerwu trójdzielnego opornej na inne metody leczenia,
  – przerzutów do płuc,
  – przerzutów do wątroby,
  – przyzwojaków (chemodectoma, paraganglioma),
  – przerzutów do płuc,
  – przerzutów do wątroby,
  – nieoperacyjnych, niewielkich guzów pierwotnych płuc,
WRÓĆ DO LISTY PORADNI
Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski