REGULAMIN OCHRONA DANYCH

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych służą spełnieniu obowiązków informacyjnych z art. 13, 14 obowiązującego od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Instytut Zdrowia dr Boczarska-Jedynak Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Oświęcimiu ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 4, dodatkowych informacji możecie Państwo zasięgnąć pod adresem info@instytutboczarska.pl lub listownie na adres na podany, jako adres siedziby.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • Dane osobowe naszych Pacjentów i Klientów

Dane te przetwarzamy w celu świadczenia wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, zgodnie z ustawami regulującymi działalność medyczną w tym przez okres przewidziany przepisami prawa.

 • Dane pochodzące z działań promocyjnych i marketingowych

Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi klientami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych. Dane wykorzystywane do marketingu dodatkowo służą w celu informowania o aktualnych promocjach oraz nowościach. Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Was zakresie i przetwarzamy do czasu wycofania zgody.

 • Informacje o kontrahentach

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

 • Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy

Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy, dzięki wyrażonym nam zgodą i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji, kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji będziemy je przetwarzać do wycofania zgody.

 • Monitoring wizyjny

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy wyłącznie w celu ochrony osób i mienia. Nagranie przechowujemy przez okres nieprzekraczający 90 dni.

 • Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy

Dane te zbieramy na rzecz naszych partnerów, jako podwykonawcy realizując w ich imieniu ciążące na nas obowiązki wynikające z przepisów prawa i umów.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).

Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, w tym do wycofania wyrażonej zgody;
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski