lek. Monika Starzak, kardiolog

lek. Monika Starzak

Dr Monika Starzak uzyskała dyplom lekarza w 2012r. Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po odbyciu stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz zdaniu lekarskiego egzaminu końcowego z drugim najwyższym wynikiem w województwie śląskim, uzyskała pełne prawo wykonywania zawodu.

W grudniu 2013 roku rozpoczęła pracę na Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu. Od października 2017 roku pracuje na zmodernizowanym oddziale Kardiologii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Posiada certyfikat w zakresie echokardiografii uzyskany w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu oraz akredytacyjne szkolenia echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wykonuje badania dopplerowskie naczyń obwodowych, posiada certyfikat uzyskany w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej w Poznaniu.

Dr Monika Starzak od 2014 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach oraz warsztatach dotyczących elektrokardiografii, programowania oraz implantacji kardiostymulatorów.

Do dr Moniki Starzak zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących schorzeń:

 • choroba niedokrwienna serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • wady zastawkowe
 • zatorowość płucna
 • zaburzenia rytmu serca
 • przebyty zawał mięśnia sercowego

Dr Monika Starzak wykonuje badania:

 • UKG serca /ECHO serca
 • EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • Holter EKG
WRÓĆ DO LISTY PORADNI
Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski