Fundacja ZAPOBIEGAJ

Fundacja Zapobiegaj powstała z inicjatywy lekarzy, a jej celem jest zapobieganie i leczenie chorób układu neurologicznego oraz schorzeń cywilizacyjnych.

Fundacja Zapobiegaj prowadzi działania polegające w szczególności na wsparciu, leczeniu, prowadzeniu psychoterapii, edukowaniu i pomocy osobom chorym oraz ich rodzin na rzecz poprawy jakości ich zdrowia i życia.

Głównym celem działania Fundacji Zapobiegaj są akcje profilaktyczne i wspomagające na rzecz propagowania zdrowego stylu życia, żywienia i regeneracji dla zapewnienia dobrego zdrowia i sprawności na lata.

Fundacja Zapobiegaj przeprowadza szereg inicjatyw mających na celu wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych, obrazowych, psychologicznych i innych, aby zapobiegać lub wcześnie wykrywać choroby układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego schorzeń metabolicznych i innych. Cele te realizuje poprzez przeprowadzane akcje profilaktyczne, szkolenia i warsztaty, konsultacje specjalistyczne, treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne aktywności zmierzające do podniesienia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja Zapobiegaj wspomaga pacjentów i ich rodziny w procesie leczenia farmakologicznego, rehabilitacji i psychoterapii.

Przykładowe bezpłatne akcje społeczne zrealizowane przez Fundację Zapobiegaj w roku 2019r to:

  • Cykliczne zajęcia Nordic Walking dla Seniora

  • Konsultacje dla opiekunów chorych po udarze mózgu

  • Cykl spotkań edukacyjnych “Medyczne spotkania dla Kobiet Biznesu”

Fundacja utrzymuje się ze zbiórek i wpłat osób prywatnych i instytucji.
Osoby chcące wesprzeć działania Fundacji zachęcamy do dokonywania wpłat na konta:

Dla płatności w PLN – NRB PLN: PL19 1050 1100 1000 0090 8109 8528 z dopiskiem w tytule: „darowizna”

Dla płatności w EUR – NRB EUR: PL94 1050 1100 1000 0090 8109 8536 z dopiskiem w tytule „darowizna”.

Istnieje możliwość przekazania także darowizny na konkretny cel szczegółowy. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 792 04 04 02

info@fundacjazapobiegaj.pl

fundacjazapobiegaj.pl

 

 

 

 

Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski