dr n. med. Przemysław Bereza, ortopeda

dr n. med. Przemysław Bereza

Dr n.med. Przemysław Bereza jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Szkolenie specjalizacyjne realizował w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SPSK nr 7 GCM w Katowicach-Ochojcu. Tytuł specjalisty uzyskał w 2014 roku. Pracę zawodową kontynuuje w tymże Oddziale, równocześnie pracując jako asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Obok stałej pracy dydaktycznej ze studentami, w zakresie działalności naukowej interesuje go wykorzystanie badań laboratoryjnych i technik diagnostycznych biologii molekularnej w patogenezie schorzeń narządu ruchu. W czasie realizacji badań, skupił się  na diagnostyce i leczeniu zakażeń okołoprotezowych.

W 2018 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę na stopień doktora nauk medycznych pt. „Identyfikacja bezobjawowych zakażeń okołoprotezowych z zastosowaniem hodowli drobnoustrojów, sonikacji i sekwencjonowania genu 16S rRNA”. Pracę lekarza praktyka realizuje poprzez diagnostykę i leczenie wielu schorzeń narządu ruchu (jak np. choroba zwyrodnieniowa stawów, urazy i następstwa urazów kończyn, ortopedia dziecięca – zwłaszcza w zakresie wad postawy, deformacji narządu ruchu, następstw schorzeń neurologicznych w zakresie narządu ruchu). Jego główne zainteresowania w obszarze działalności operacyjnej dotyczą endoprotezoplastyki stawów.

Dr n.med. Przemysław Bereza od 2009 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego i systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo. Stale podnosi swoje kwalifikacje nie tylko jako ich bierny uczestnik, ale także poprzez czynny udział – dzieląc się wynikami pracy naukowej i zdobytym doświadczeniem.

Uczestniczył także w wielu zagranicznych kursach m.in.: AAOS, San Diego, USA  (2017); EFORT Travelling Fellowship, Sztokholm-Gotenburg, Szwecja (2014); Shoulder & Elbow Masterclass Course, Barcelona, Hiszpania (2013); Knee Replacement Course, Leuven, Belgia (2011); Instructional Course Hip, Birmingham Hip Resurfacing, Mid Head Resection,  Neck Preserving Stems, Lucerne – Szwajcaria (2010).

Jest autorem kilku prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Niektóre z nich to: 1) „Neglected developmental hip dislocation treated with external iliofemoral distraction, open reduction, and pelvis osteotomy”; Journal of Pediatric Orthopaedics B, 2012, 21: 209-214; 2) “Leczenie rozległych ubytków obu kości podudzi transportem wewnętrznym ponad gwoździem śródszpikowym – opis przypadku”; Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2013, 15(1): 89-98; 3)  „Identification of silent prosthetic joint infection – preliminary report of a prospective controlled study.” International Orthopaedics, 2013, 37: 2037-43; 4) “Comparison of cultures and 16S rRNA sequencing for identification of bacteria in two-stage revision arthroplasties: preliminary report.” BMC Musculoskeletal Disorders, 2016; 17:138; 5) “Identification of Asymptomatic Prosthetic Joint Infection: Microbiologic and Operative Treatment Outcomes”. Surg Infect (Larchmt). 2017, 18: 582-587. W swojej pracy stara się zawsze korzystać z praktyki opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (tzw. EBM – evidence-base medicine).

Do dr n.med. Przemysława Berezy możesz zgłosić się w przypadku, gdy potrzebujesz pomocy i konsultacji z zakresu ortopedii dorosłych i dzieci, szczególnie w zakresie:

  • wszystkich schorzeń ortopedycznych, zwłaszcza urazów kończyn i uszkodzeń stawów
  • choroby zwyrodnieniowej i deformacji stawów,
  • chorób narządu ruchu u dzieci – wad postawy, deformacji narządu ruchu, następstw schorzeń neurologicznych w zakresie narządu ruchu u dzieci
  • chorób stawów wymagających leczenia z użyciem kwasu hialuronowego
  • uszkodzeń stawów i więzadeł u sportowców
  • innych chorób narządu ruchu
WRÓĆ DO LISTY PORADNI
Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski