dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, hematolog, specjalista chorób wewnętrznych

dr Długosz-Daneckadr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka

Jest specjalistą hematologiem i specjalistą chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami krwi i  układu chłonnego, a także problematyką kardiotoksyczności w leczeniu onkologicznym, początkowo  w ramach Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od czerwca 2019 roku, wspólnie z Prof. Wojciechem Jurczakiem, rozwija Zespół Leczenia Chłoniaków w Instytucie Onkologii w Krakowie oraz ośrodku badań klinicznych Pratia-MCM.  Aktywnie uczestniczy w ponad 50 badaniach klinicznych w obszarze rozwoju leczenia chłoniaków. Prowadzi aktywną współpracę naukowo-badawczą z wiodącymi ośrodkami hematologicznymi o uznanej światowej renomie.

Dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka jest autorką i współautorką licznych prac naukowych oraz doniesień zjazdowych w dziedzinie hematologii oraz kardioonkologii.

Mając na uwadze konieczność pogłębiania wiedzy społecznej na temat zapobiegania chłoniakom, możliwościom diagnostycznym i terapeutycznym, prowadzi wykłady w ramach warsztatów Lymphoma Forum of Excellence (LYFE), Uniwersytetu III wieku, Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, warsztaty dla pielęgniarek, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz hematologów, a także konsultacje dla chorych za pośrednictwem środków masowego przekazu: radio RMF FM, radio Kraków, telewizja Polsat.

Jest członkiem Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Europejskiego Towarzystwa Kardioloicznego (ESC), Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii (ICOS) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH).

Zakres konsultacji Dr hab. n. med. Monika Długosz-Daneckiej obejmuje diagnostykę oraz leczenie następujących schorzeń hematologicznych (chorób krwi i układu chłonnego):

  • zaburzeń dotyczących elementów morfotycznych krwi tj. niedokrwistości, leukopenii, małopłytkowości, także u ciężarnych
  • chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa)
  • szpiczaka plazmocytowego
  • białaczek
  • zespołów mielodysplastycznych (MDS)
  • nowotworów mieloproliferacyjnych, w szczególności czerwienicy prawdziwej oraz nadpłytkowości samoistnej

 

WRÓĆ DO LISTY PORADNI
Call Now Button+48 794 070 701
EnglishDeutschPolski