fbpx

Fundacja ZAPOBIEGAJ

Fundacja „Zapobiegaj” powstała z inicjatywy lekarzy, a jej celem jest zapobieganie i leczenie chorób układu neurologicznego oraz schorzeń cywilizacyjnych.

Fundacja „Zapobiegaj” prowadzi działania polegające w szczególności na wsparciu, leczeniu, prowadzeniu psychoterapii, edukowaniu i pomocy osobom chorym oraz ich rodzin na rzecz poprawy jakości ich zdrowia i życia.

Głównym celem działania Fundacji „Zapobiegaj” są akcje profilaktyczne i wspomagające na rzecz propagowania zdrowego stylu życia, żywienia i regeneracji dla zapewnienia dobrego zdrowia i sprawności na lata.

Fundacja „Zapobiegaj” przeprowadza szereg inicjatyw mających na celu wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych, obrazowych, psychologicznych i innych, w celu zapobiegania lub wczesnego wykrycia chorób układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego schorzeń metabolicznych i innych.

Cele te realizuje poprzez przeprowadzane akcje profilaktyczne, szkolenia i warsztaty, konsultacje specjalistyczne, treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne aktywności mające na celu podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja „Zapobiegaj” wspomaga pacjentów i ich rodziny w procesie leczenia farmakologicznego, rehabilitacji i psychoterapii.

Przykładowe bezpłatne akcje społeczne zrealizowane przez Fundację „Zapobiegaj” w roku 2019r to:

  • Cykliczne zajęcia Nordic Walking dla Seniora

  • Konsultacje dla opiekunów chorych po udarze mózgu

  • Cykl spotkań edukacyjnych „Medyczne spotkania dla Kobiet Biznesu”

Fundacja utrzymuje się ze zbiórek i wpłat osób prywatnych i instytucji.
Osoby chcące wesprzeć działania Fundacji zachęcamy do dokonywania wpłat na konta:

Dla płatności w PLN – NRB PLN: PL22 1050 1100 1000 0090 8053 1024

Dla płatności w EUR – NRB EUR: PL97 1050 1100 1000 0090 8053 1032

Jeżeli mają Państwo więcej pytań, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 792 04 04 02

info@fundacjazapobiegaj.pl

 

 

 

 

Umów się na wizytę!