Kopiowanie niemożliwe

dr n. med. Monika Długosz-Danecka, hematolog, specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Monika Długosz-Danecka

Jest specjalistą hematologiem oraz specjalistą chorób wewnętrznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz starszego asystenta w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami krwi, w szczególności chorobami układu chłonnego. Jej obszar zainteresowań naukowych to problematyka kardiotoksyczności w leczeniu onkologicznym.

Dr n. med. Monika Długosz-Danecka jest autorką i współautorką licznych prac naukowych oraz doniesień zjazdowych w dziedzinie hematologii oraz kardioonkologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii (ICOS).

 

Zakres konsultacji Dr n. med. Moniki Długosz-Daneckiej obejmuje diagnostykę oraz leczenie następujących schorzeń hematologicznych (chorób krwi i układu chłonnego):

 • zaburzeń dotyczących elementów morfotycznych krwi tj. niedokrwistości, leukopenii, małopłytkowości, także u ciężarnych,
 • chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa),
 • szpiczaka plazmocytowego,
 • białaczek,
 • zespołów mielodysplastycznych (MDS),
 • nowotworów mieloproliferacyjnych:
 • czerwienicy prawdziwej,
 • nadpłytkowości samoistnej,
 • osteomielofibrozy,
 • zaburzeń krzepnięcia krwi: wydłużenia czasów krzepnięcia (czas protrombinowy – PT, APTT),
 • nadkrzepliwości (trombofilia).
WRÓĆ DO LISTY PORADNI
Umów się na wizytę!
EnglishDeutschPolski