Kopiowanie niemożliwe

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

RODZAJ BADANIA:CENA:

EMG & PRZEWODNICTWO NERWOWE

Próba miasteniczna120,00zł
Próba tężyczkowa (ischemiczna)*140,00zł
Badanie w kierunku zespołu cieśni kanału nadgarstka (nerw pośrodkowy, nerw łokciowy, próby porównawcze)140,00zł
Badanie w kierunku zespołu cieśni kanału nadgarstka obustronnie260,00zł
Badanie w kierunku uszkodzenia nerwu łokciowego (włókna czuciowe, włókna ruchowe, inching – badanie krótkich segmentów nerwu łokciowego)130,00zł
Badanie w kierunku uszkodzenia nerwu strzałkowego („stopa opadająca”) z badaniem EMG (ocena mięśnia)150,00zł
Badanie jednego mięśnia (pełna ocena, metoda ilościowa); 60,00 zł - Badanie kolejnego mięśnia w czasie tej samej wizyty 90,00zł
Badanie pojedynczego nerwu – włókna ruchowe60,00zł
Badanie pojedynczego nerwu – włókna czuciowe60,00zł
odruch mrugania140,00zł
Badanie ENG w kierunku polineuropatii350,00zł
Badanie w kierunku uszkodzenia splotu barkowego350,00zł
Diagnostyka neuronu ruchowego (SLA) Badanie w kierunku choroby neuronu ruchowego (SLA)500,00zł

EEG z opisem

150zł

EKG bez opisu

40zł

UKG

180zł

HOLTER EKG

110zł

HOLTER CIŚNIENIOWY

110zł

PRZEWODNICTWO NERWOWE/ENG

120,00zł / jedna kończyna

BADANIA LABORATORYJNE

WYCENA INDYWIDUALNA WG CENNIKA

USG

USG jamy brzusznej100,00 zł - 150,00 zł
USG gruczołu krokowego80,00 zł
USG przepukliny brzusznej/ pachwinowych obustronnie80,00 zł
USG miednicy małej80,00 zł
USG układu moczowego80,00 zł
USG tarczycy80,00 zł - 150,00 zł
USG tarczycy z oceną Doppler100,00 zł
USG węzłów chłonnych – jedna okolica80,00 zł
USG węzłów chłonnych – dwie okolice100,00 zł
USG węzłów chłonnych – trzy okolice130,00 zł
USG węzłów chłonnych – cztery okolice150,00 zł
USG ślinianek80,00 zł
USG jamy brzusznej u niemowląt i dzieci100,00 zł
USG stawów biodrowych u niemowląt100,00 zł
USG przezciemiączkowe 100,00 zł
USG jąder u niemowląt100,00 zł
USG piersi z oceną dołów pachowych - sonomammografia130,00 zł
USG moszny i jąder130,00 zł
USG jąder z oceną Doppler (ocena żylaków powrózków nasiennych)150,00 zł
USG guzków podskórnych – jedna okolica80,00 zł
USG guzków podskórnych – dwie okolice100,00 zł
USG guzków podskórnych – trzy okolice130,00 zł
USG guzków podskórnych – cztery okolice150,00 zł
USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych150,00 zł
USG Doppler naczyń żylnych kończyn górnych lub dolnych (jedna kończyna)100,00 zł
USG Doppler naczyń żylnych kończyn górnych lub dolnych (dwie kończyny)120,00 zł
USG Doppler naczyń tętniczych kończyn górnych lub dolnych (jedna kończyna)100,00 zł
USG Doppler naczyń tętniczych kończyn górnych lub dolnych (dwie kończyny)120,00 zł
USG stawów: kolanowy, barkowy, łokciowy, skokowy, biodrowy (jeden staw)100,00 zł
USG ścięgna Achillesa100,00 zł
USG dłoni (jednostronnie)100,00 zł
USG stopy (jednostronnie)100,00 zł
USG tkanek miękkich (np. ocena krwiaka, ocena mięśnia)80,00 zł
USG jam opłucnowych100,00 zł

Pakiety:

USG jamy brzusznej + miednicy małej140,00 zł
USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych180,00 zł
USG Doppler żył i tętnic kończyn górnych180,00 zł
USG obu rąk160,00 zł
USG obu stóp160,00 zł
USG dwóch mieszanych stawów (np. staw kolanowy + staw skokowy)160,00 zł
USG dwóch stawów160,00 zł
USG tarczycy + węzłów chłonnych szyi120,00 zł
USG tarczycy z oceną Doppler + węzłów chłonnych szyi140,00 zł
USG ślinianek + węzłów chłonnych szyi120,00 zł
USG jamy brzusznej + ocena przepukliny brzusznej140,00 zł
USG jamy brzusznej + ocena przepukliny pachwinowej obustronnie140,00 zł

Pakiety dla kobiet:

USG piersi z oceną dołów pachowych + tarczycy170,00 zł
USG piersi z oceną dołów pachowych + tarczycy z oceną Doppler180,00 zł

Pakiety dla mężczyzn:

USG gruczołu krokowego + jąder180,00 zł
USG gruczołu krokowego + jąder z oceną Doppler200,00 zł
USG układu moczowego + gruczołu krokowego140,00 zł
USG gruczołu krokowego + jąder + układu moczowego240,00 zł
USG gruczołu krokowego + jąder z oceną Doppler + układu moczowego260,00 zł

USG Doppler:

Doppler TT SZYJNYCH I KRĘGOWYCH, 150,00 zł
Doppler TT WEWNĄTRZCZASZKOWYCH, 150,00 zł
Doppler W KIERUNKU MIKROZATOROWOŚCI MÓZGOWEJ /PFO, 190,00 zł
Umów się na wizytę!
EnglishDeutschPolski